Toruń — Centrum
ul. Staszica 9
52 miesz­ka­nia
Od 43,12 m² do 87,63 m² PUM 2782 m²
4 pię­tra
Projekt z pozwo­le­niem na budo­wę