Toruń
ul. Grunwaldzka 23
20 miesz­kań
Od 37 m² do 67 m² PUM 1064 m²
4 pię­tra
Zakończenie inwe­sty­cji w 2012