OBIEKT ROKU 2011

Toruń
ul. Podgórna 68
66 miesz­kań, pow. PUM
Od 43,12 m² do 87,63 m²
4 pię­tra
Zakończenie inwe­sty­cji w 2025