Toruń,
ul. Targowa 51
1930 m² powierzch­ni biu­ro­wej
39 miejsc posto­jo­wych, taras wido­ko­wy
6 pię­ter, win­dy, garaż pod­ziem­ny
Planowane zakoń­cze­nie inwe­sty­cji w 2026