Jastarnia
ul. Polna, Do Dębków
12 apar­ta­men­tów
Od 27 m² do 96 m²
2 pię­tra, par­king naziem­ny, widok na zato­kę
Planowane zakoń­cze­nie inwe­sty­cji w 2026