Toruń
ul. Winnica 154
280 miesz­kań, 120 apar­ta­men­tów
Około 23000 m² PUM, od 34 m² do 148 m²
26 pię­ter, garaż 3 kon­dy­gna­cyj­ny
Planowany ter­min inwe­sty­cji w 2026 – 2029