Darłówko
ul. Słowiańska
68 miesz­kań
Od 38 m² do 93 m²
6 pię­ter
Projekt z pozwo­le­niem na budo­wę