Jastarnia
ul. Ogrodowa 136
15 miesz­kań
Od 42 m² do 87 m²
2 pię­tra
Zakończenie inwe­sty­cji w 2016