OBIEKT ROKU 2014

Toruń
ul. Winnica 41/43
45 miesz­kań, pow. PUM 2700 m²
Od 36 m² do 97 m²
4 kon­dy­gna­cje, garaż pod­ziem­ny, siłow­nia
Zakończenie inwe­sty­cji w 2014